48259 - Μη βλέπεις

Ν. Λυγερός

Μη βλέπεις
τη Συνθήκη Λωζάννης
ως μια συνέχεια
της Συνθήκης Σεβρών
διότι είναι
μια ανατροπή
που σχεδιάστηκε
μέσω άλλων
Συνθηκών
ως μια διαδικασία
ιδεολογική
ενάντια
στο τέλος
του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου
κι όχι μόνο
μια τοπική
τροποποίηση.