48260 - Μελέτα τις πηγές

Ν. Λυγερός

Μελέτα τις πηγές
για να μην επηρεάζεσαι
από την προπαγάνδα
ακόμα
και στο πλαίσιο
της ιστορίας
αλλιώς
θα επαναλαμβάνεις
σχήματα
που δεν έχουν
καμία βάση
και χωρίς
να το ξέρεις
θα συνεργάζεσαι
απλά
με τη βαρβαρότητα.