48262 - Οι Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι Συνθήκες
δεν έχουν
απαραίτητα
τον σκοπό
που δηλώνουν
και μπορούν
να λειτουργούν
σε πολλαπλά
επίπεδα
γι’ αυτό
πάντα
πρέπει
να εξετάζεις
το βάθος του
αλλιώς
θα πνιγείς
στην επιφάνεια.