48263 - Οι Συνθήκες Μόσχας και Καρς

Ν. Λυγερός

Οι Συνθήκες Μόσχας και Καρς
είχαν ως βαθύτερο στόχο
να υποσκάψουν
τη Συνθήκη Σεβρών
και να ανατρέψουν
το πλαίσιο
που είχε δημιουργήσει
για να προετοιμάσουν
τη Συνθήκη Λωζάννης.
Δεν είναι λοιπόν
λεπτομέρειες
αλλά τεχνητές
ριζοσπαστικές
κρίσεις
για να προκαλέσουν
ένα πλήγμα
ιδεολογικό.