48269 - Το πιο μικρό

Ν. Λυγερός

Το πιο μικρό
από τα έργα
είναι πάντα
σημαντικό
αφού
είναι
φτιαγμένο
για να προσέχει
την Ανθρωπότητα
και να την προστατεύει
από τη βαρβαρότητα
όταν αυτή
εντοπίζει
σημεία
που βρίσκονται
οι αθώοι.