48273 - Όταν μελετάς παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς παρτιτούρα
του 1917
που προέρχεται
από τον Πόντο
για να γράψεις
τη συνέχεια
νιώθεις μέσα σου
σαν να βρίσκεις
αρχαιολογικά
ευρήματα
του παρελθόντος
της μουσικής
κι έτσι
κατανοείς
μια παλιά επινόηση
που θα ξαναζήσει.