48275 - Η Σοβιετική Αρμενία

Ν. Λυγερός

Η Σοβιετική Αρμενία
λόγω ιδεολογίας
δεν ήθελε
ν’ αποδεχθεί
τη Συνθήκη
Σεβρών
και μέσω
της Συνθήκης
Καρς
αποφάσισε
ν’ ανατρέψει
όλα
τα δεδομένα
μόνο
και μόνο
λόγω
κομμουνισμού.