48277 - Η Συνθήκη της Μόσχας

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη της Μόσχας
ήταν το σημαντικό
βήμα
για την απόρριψη 
της Συνθήκης Σεβρών
και δεν ήταν
μόνο αντάλλαγμα
μεταξύ Βατούμ
και Καρς
ήταν
ήδη
μια υπονόμευση
για λόγους
ιδεολογικούς
ακόμα
πιο βάρβαρους.