48278 - Ο μουσικός του Πόντου

Ν. Λυγερός

Ο μουσικός του Πόντου
κατέγραψε
συστηματικά
τα άσματα
που θα είχαν
χαθεί
χωρίς
το ακούραστο
έργο του
κι αν δεν ήταν
Πόντιος
ο ίδιος
τότε
οι Πόντιοι
θα τον είχαν
ονομάσει
Δίκαιο.