48279 - Ακόμα κι αν οι Πόντιοι

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι αν οι Πόντιοι
δεν μπορούν
να αναγνωρίσουν
τους δικούς τους
Δίκαιους
δεν υπάρχει
θεσμικό
εμπόδιο
για την Ανθρωπότητα
που μπορεί
να αναγνωρίσει
όλους
όσους
βοήθησαν
να συνεχίζει
να υπάρχει
ένας λαός.