48283 - Η αναφορά

Ν. Λυγερός

Η αναφορά
στην επιστροφή
του πολεμιστή
δεν είναι
μόνο παραδοσιακή
αλλά και επική
επειδή εξηγεί
ότι η μνήμη
που δίνει
την ιστορία
στη νοημοσύνη
παράγει
έργο
για το μέλλον
ακόμα
κι αν φαίνεται
απίστευτο.