48284 - Το παράξενο

Ν. Λυγερός

Το παράξενο
άνοιγμα
εμφανίστηκε
ξαφνικά
μέσω
της βαθιάς
ιστορίας
και το σκοτάδι
έγινε
φωτεινό
με τα πρώτα
στοιχεία
του παρελθόντος
που άλλαξαν
την πορεία
του μέλλοντος.

Close Menu