48284 - Το παράξενο

Ν. Λυγερός

Το παράξενο
άνοιγμα
εμφανίστηκε
ξαφνικά
μέσω
της βαθιάς
ιστορίας
και το σκοτάδι
έγινε
φωτεινό
με τα πρώτα
στοιχεία
του παρελθόντος
που άλλαξαν
την πορεία
του μέλλοντος.