48287 - Η συμπεριφορά

Ν. Λυγερός

Η συμπεριφορά
του Έθνους
δεν πρέπει
να εξαρτάται
μόνο
από τα παράλογα
της Τουρκίας
αλλιώς
σπαταλάμε
χρόνο
πολύτιμο
για την ίδια
την ανέλιξή μας
σε επίπεδο
υψηλής
στρατηγικής.