48302 - Δεμένα σώματα

Ν. Λυγερός

Δεμένα σώματα
μεταξύ τους
η πράξη
της ανάγκης
και υπέρβαση
χωρίς δεσμά
η απελευθέρωση
των ψυχών
που αναζητούν
κομμάτι
κοινής
ιστορίας
για να ζήσουν
το μέλλον
αρμονικά.