48307 - Πέρα από τα όρια

Ν. Λυγερός

Πέρα από τα όρια
όταν οι δύο
πλευρές
αγγίζουν
την ουσία
βλέπεις
ότι το βιβλίο
είναι πάντα
ανοιχτό
για να δείξει
το έργο
του βάθους
που παράγει
αρμονία
μετά
την απελευθέρωση.

Close Menu