48311 - Πάντα μετέωρη

Ν. Λυγερός

Πάντα μετέωρη
χωρίς
κανένα
όριο
αίσθησης
βλέπεις
μέσα σου
πώς λειτουργεί
το έργο
της ιστορίας
και γράφει
κάθε
λεπτομέρεια
για να μην ξεχάσει
ούτε στιγμή
του γεγονότος.