48312 - Η ευελιξία

Ν. Λυγερός

Η ευελιξία
του σώματος
δεν παράγει
τις ίδιες
απαιτήσεις
για το πνεύμα
που πρέπει
να είναι
ελεύθερο
για να ζήσει
πραγματικά
το όραμα
που είχε
επινοήσει
η αρμονία
της υπέρβασης.