48315 - Πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Πιο βαθιά
όταν αγγίζεις
την ψυχή
δεν έχουν
πια
μεγάλη
σημασία
οι κινήσεις
αφού
και η ακινησία
είναι ικανή
να προκαλέσει
πράξη
που αλλάζει
τον κύκλο
της αρμονίας.