48316 - Όταν το πάνω

Ν. Λυγερός

Όταν το πάνω
είναι κάτω
και το οριζόντιο
κάθετο
τότε
κάθε κίνηση
ανήκει
στην ίδια
πράξη
που έχει
μόνο
ένα σκοπό
αφού
αναζητεί
την ελευθερία
της ψυχής.