48319 - Όσοι έλεγαν

Ν. Λυγερός

Όσοι έλεγαν
ότι η Βασίλισσα
του Ηνωμένου Βασιλείου
ήταν ενάντια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αναγκάζονται
τώρα
να πουν
ότι ήταν
άλλο ένα ψέμα
στην όλη
προπαγάνδα
που χρησιμοποίησαν
για να περάσουν
στο στάδιο
της εξόδου.