48320 - Όταν έλεγαν

Ν. Λυγερός

Όταν έλεγαν
ότι θα χρωστά
χρήματα
η Ευρωπαϊκή
Ένωση
στο Ηνωμένο Βασίλειο
ήταν απλώς
για προπαγάνδα
γιατί τώρα
είναι αυτή
η χώρα
που θα πρέπει
να ξοφλήσει
τα χρέη της
και να βρει
την ισορροπία της.

Close Menu