48321 - Η αμυντική συμφωνία

Ν. Λυγερός

Η αμυντική συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας
και ΗΠΑ
έρχεται
να ενισχύσει
το ενεργειακό
πλαίσιο
την κατάλληλη
ώρα
για να αφοπλίσει
άλλες
παράλογες
δηλώσεις
της Τουρκίας
περί
Ανατολικής
Μεσογείου.