48331 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
όλοι πια
βλέπουν
την αλήθεια
για την πορεία
του Ηνωμένου
Βασιλείου
και τώρα
προσπαθούν
να κάνουν
διορθωτικές
κινήσεις
χωρίς
βέβαια
να ξέρουν
αν είναι
εφικτή.