48336 - Ακόμα και τα Tanzimât

Ν. Λυγερός

Ακόμα και τα Tanzimât 
δεν κατάφεραν
να σώσουν
ούτε θεσμικά
την Οθωμανική
Αυτοκρατορία
γιατί
όλο το σύστημα
ήταν σάπιο
και η κατάρρευση
προγραμματισμένη
αφού
δεν υπήρχε
ουσιαστικά
δυνατότητα
εξέλιξης
σε αυτό
το καθυστερημένο
πλαίσιο.