48337 - Το Kharaj

Ν. Λυγερός

Το Kharaj
των μουσουλμάνων
δηλαδή
το haraç
στα τουρκικά
αποτέλεσε
το πιο ισχυρό
εργαλείο
αλλαξοπιστίας
αφού
ο φόρος
ήταν τόσο μεγάλος
για τους μη μουσουλμάνους
που Χριστιανοί
άλλαξαν
θρησκεία
για να αποφύγουν
την πληρωμή
κι έτσι τους άλλαξαν
την πίστη.