48346 - Όταν θα δεις

Ν. Λυγερός

Όταν θα δεις
το πρώτο
φάρμακο
που θα επινοήσει
η τεχνητή νοημοσύνη
και μάλιστα
πιο γρήγορα
από τη φυσική
τι θα πεις;
Θα αποδεχτείς
ότι υπάρχει
ή ακόμα
θα περιμένεις
το δεύτερο
για να σιγουρευτείς;
Αλλά να ξέρεις
ότι η Ανθρωπότητα
είναι έτοιμη
για τις δύο
νοημοσύνες.