48349 - Ο Mehmet Cavit Bey

Ν. Λυγερός

Ο Mehmet Cavit Bey
κατηγορήθηκε
για συμμετοχή
σε απόπειρα 
δολοφονίας
ενάντια
στον Kemal
και αφού
καταδικάστηκε
τον κρέμασαν
στις 26 Αυγούστου
1926
με τους
Ahmed Cürkü
και Ismail Canbulat.
Έτσι φαίνονται
οι πράξεις
βαρβαρότητας
του δικτάτορα.