48351 - Οι θαυμαστές του Κemal

Ν. Λυγερός

Οι θαυμαστές του Κemal
ήταν τόσο ο Hitler
όσο κι ο Mussolini
που ήθελαν
να του μοιάσουν
θεωρώντας
ότι η μεθοδολογία του
όχι μόνο ήταν
αποτελεσματική
αλλά
και ιδανική
για την εξουσία.
Σε αυτό
το πλαίσιο
πώς να φανταστείς
ότι υπήρξε
κάποιος
στην Ελλάδα
που πρότεινε
να του δοθεί
Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.