48352 - Ο Νόμος 2510

Ν. Λυγερός

Ο Νόμος 2510
του 1934
παροτρύνει
τις μετακινήσεις
πληθυσμών
ως μεθοδολογία
για την ενσωμάτωση
των Κούρδων
αλλά
αυτοί
αντιστάθηκαν.
Άλλωστε
ο Kemal
δήλωσε
επίσημα
ότι το κουρδικό
ήταν από τα πιο σοβαρά
εσωτερικά προβλήματα
της χώρας.