48354 - Το βάθος της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Το βάθος της ιστορίας
αποδεικνύει
πόσο σαθρά είναι
τα θεμέλια
της Τουρκίας
διότι
δεν φτιάχτηκε μόνο
πάνω σε γενοκτονίες
αλλά και με την καταπάτηση
των ίδιων των Τούρκων
εξαιτίας
της δικτατορίας
του Kemal
που δεν άφησε
κανένα να εκφραστεί
με ελεύθερο τρόπο
αφού φοβόταν
την αμφισβήτηση
της εξουσίας του.