48355 - Με τα μικρομαθήματα

Ν. Λυγερός

Με τα μικρομαθήματα
στο Serendipity
μαθαίνεις
πώς λειτουργεί
η νοημοσύνη
με τη στρατηγική
για να εμπλουτίσεις
την αρχική τους
μνημοσύνη
έτσι ώστε μετά
με την έξυπνη ιστορία
να τους αγγίξουν
τα νοητικά σχήματα
της βαθιάς
για να εφαρμόσουν
την αναβαθμισμένη
στο μέλλον.