48356 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
ανακαλύπτεις
ή μάλλον
σου αποκαλύπτουν
ότι αυτό που τραγουδούσες
έκανε αναφορά
στην ελεύθερη πατρίδα
της Κωνσταντινούπολης
ενώ πίστευες
ότι ήταν απλώς
ένα παραδοσιακό
τραγούδι
έτσι με την ιστορία
όταν είναι αναβαθμισμένη
κατανοείς
τις παλιές
επινοήσεις
λόγω στρατηγικής.