48357 - Ο χώρος του μαθήματος

Ν. Λυγερός

Ο χώρος του μαθήματος
για να γίνει
χρόνος
μαθητείας
πρέπει
να είναι
προσεγμένος
έτσι ώστε
οι μικροί μαθητές
να χαίρονται
που βρίσκονται
εκεί
και να μεγαλώσουν
επειδή
η ψυχή τους
νιώθει
άνετη
σε αυτό
το κομμάτι
του παραδείσου.