48358 - Γιατί δεν το είπες πριν;

Ν. Λυγερός

Α: Γιατί δεν το είπες πριν;
Β: Δεν το ήξερα!
Α: Πότε το έμαθες;
Β: Μετά από σένα…
Α: Δηλαδή όταν σου το είπα;
Β: Ακριβώς.
Α: Μα τότε πώς θα το έλεγες πριν;
Β: Έλα ντε, αυτό αναρωτιόμουν.
Α: Κι εγώ που επέμενα.
Β: Μα πάντα επιμένεις.
Α: Είναι και αυτό!
Β: Άλλωστε συχνά δεν ξέρω.
Α: Τι δεν ξέρεις;
Β: Αυτό που θέλεις!
Α: Και γιατί;
Β: Δεν έχω τα ίδια ενδιαφέροντα.
Α: Γιατί;
Β: Επειδή η σβούρα γυρίζει ακόμα και τώρα.