48362 - Η αλλαγή του χώρου

Ν. Λυγερός

Η αλλαγή του χώρου
της ζωής
που δεν είναι πια
μόνο επιβίωση
δίνει άλλες
δυνατότητες
στην έκφραση
κι έτσι δημιουργεί
το κατάλληλο
πλαίσιο
για το Serendipity
Δωδεκανήσου
αφού τώρα
ο χρόνος
έχει αρχίσει
να γράφει
για την Έξυπνη
Παιδεία.