48363 - Το γλυκό βλέμμα

Ν. Λυγερός

Το γλυκό βλέμμα
χάρηκε
για τις αλλαγές
του Μαθητή
που άρχισε
να σκέφτεται
διαφορετικά
τη χωροαντιληπτική
του μαθήματος
όταν αυτό
πρέπει
να μεταφέρει
χαρά
στους πιο μικρούς
που θέλουν
να μάθουν
χάρη
στα Έξυπνα
Παιχνίδια.