48370 - Πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ν. Λυγερός

Πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
οι Χριστιανοί
αποτελούσαν το 20%
του πληθυσμού
της Τουρκίας
ενώ
τώρα
δεν ξεπερνούν
το 2%.
Έτσι
φαίνεται
πόσο
αποτελεσματική είναι
η πολιτική
της Συνθήκης
της Λωζάννης.