48374 - Οι χρονοκτόνοι

Ν. Λυγερός

Οι χρονοκτόνοι
δεν μισούν
μόνο
την Ανθρωπότητα
σαν τους γενοκτόνους
αλλά
και τον ίδιο
τον Χρόνο
αφού
πιστεύουν
μόνο
στο παρόν
δίχως παρελθόν
και μέλλον
για να μένουν
αιώνες
στην εξουσία
του κενού.