48378 - Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς

Ν. Λυγερός

Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς
τους δικούς σου
ή τουλάχιστον
αυτούς που ονομάζεις
με αυτόν τον τρόπο
γιατί θέλεις
να βοηθήσεις
σε εθνικούς
αγώνες
που χρειάζονται
ανθεκτικότητα
και μαχητικότητα
για να ξεπεραστούν
σοβαρά
εμπόδια;
Αυτό να σκεφτείς
όταν παλεύεις
ουσιαστικά.