48380 - Και τις εξωγήινες

Ν. Λυγερός

Και τις εξωγήινες
μαθηματικές
εξισώσεις
διαχειριζόμαστε
γιατί ακολουθούν
τα νοητικά
σχήματα
των Μαθηματικών
κι όσο
παράξενες
κι αν είναι
δεν είναι
ποτέ
παράλογες
και το ίδιο
ισχύει
για την επίλυσή τους
από εμάς.