48388 - Δώσε σημασία

Ν. Λυγερός

Δώσε σημασία
στις γεύσεις
για να θυμηθείς
το παρελθόν
έτσι ώστε
να συνεχίσεις
το έργο
του μέλλοντος
δίχως
να υπάρχει
ασυνέχεια
διότι
με αυτόν
τον τρόπο
ακολουθείς
και τα θέλω
της ίδιας
της Ανθρωπότητας.