48390 - Με το κανόνι

Ν. Λυγερός

Με το κανόνι
της σύνθεσης
δείχνεις
το βάθος
του συνδυασμού
που επανέρχεται
πολυκυκλικά
γιατί προσφέρεις
όλο και περισσότερο ήχο
σε αυτούς
που θέλουν
ν ’ακούσουν
τη φωνή
της αλήθειας
που ποτέ
δεν σταματά
να δείχνει
το φως.