48396 - Αξίζει να ψάξεις

Ν. Λυγερός

Αξίζει να ψάξεις
περισσότερο
για τους Αδελφούς Μανάκη
επειδή
το Βλέμμα του Οδυσσέα 
δεν επαρκεί
για να κατανοήσεις
την επιρροή τους
στην περιοχή
και το ίχνος
που άφησαν
στην ιστορία
για τη συνέχεια
των τοπικών
εξελίξεων
όσον αφορά
στη σχέση
με την αρμανική τους
καταγωγή.