48399 - Και η Σιδηρά Φρουρά

Ν. Λυγερός

Και η Σιδηρά Φρουρά
δεν κατάφερε
να γονατίσει
τους Βλάχους
στη Ρουμανία
γιατί αυτοί
δεν ήθελαν
να γίνουν
ακραίο
στοιχείο
που ήθελε
να σβήσει
ακόμα
και την έννοια
της συνέχειας
της ιστορίας
για όλη
την περιοχή.