48400 - Κάθε λαός

Ν. Λυγερός

Κάθε λαός
που χειραγωγείται
από μια ιδεολογία
πρέπει
να θυμάται
ότι όταν αυτή
έρχεται
στην εξουσία
τότε αρχίζει
να καταπατά
και τον ίδιο
γιατί
δεν δίνει πια
σημασία
στους ψηφοφόρους
αφού
δεν τους έχει ανάγκη
για να ζήσει
την κυριαρχία της.