48401 - Η Αυτοκρατορία της Σερβίας

Ν. Λυγερός

Η Αυτοκρατορία της Σερβίας
κράτησε
από το 1346
εώς το 1371
και δημιουργήθηκε
για ν’ αντισταθεί
στην Τουρκία
που ήδη
πολιορκούσε
το Βυζάντιο
έτσι
ο Αυτοκράτορας
των Σέρβων
επέλεξε
τα Σκόπια
για τη στέψη του
που έγινε
η πρωτεύουσά του.