48402 - Το 1392

Ν. Λυγερός

Το 1392
οι Οθωμανοί
εισβάλουν
και κατακτούν
τα Σκόπια 
έτσι αυτά
γίνονται
πόλη
όπου κυριαρχούν
οι μουσουλμάνοι
για τρεις αιώνες
έως το 1689
τη χρονιά
της μεγάλης
πυρκαγιάς
που έγινε
στον δεύτερο
πόλεμο
μεταξύ Αυστρίας
και Τουρκίας.