48407 - Πριν βάλεις

Ν. Λυγερός

Πριν βάλεις
τις δομές
μέσα
στο πλαίσιο
των ομάδων
εξέτασε
τη διάταξή τους
για να βρεις
θεωρήματα
που θα είχες
χάσει
πριν καν
τα ξεχάσεις
διότι
υπάρχουν
ήδη
μέσα τους
και περιμένουν
την ανακάλυψη.