48417 - Πολυκυκλικές Ερωτήσεις

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Παλιά δεν ρωτούσαν για τις γενοκτονίες.
Γιατί ;
Παλιά δεν έλεγαν για τα εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας.
Γιατί ;
Λες και τα εγκλήματα πολέμου
ήταν το χειρότερο.
Γιατί ;
Και τώρα γιατί δεν μιλούν για
τις Χρονοκτονίες ;
Γιατί ;
Γιατί δεν μιλούν για τα εγκλήματα
κατά του Χρόνου ;
Γιατί ;
Ενώ φαίνεται όλο και καλύτερα
ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός
των Χρονοκτόνων.
Γιατί ;